YNSA akupunktura

Akupunkturní mikrosystém hlavy

YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) je kompletní akupunkturní mikrosystém vyvinutý v Japonsku doktorem Toshikatsu Yamamoto.

Akupunktura je léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly. Podle tradiční nauky leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle této nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány.

Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku této energie a odstraňovat ji. Tato metoda je často dobře účinná u potíží chronického rázu, u nichž naopak metody běžné evropské medicíny někdy vykazují omezenější účinnost (nebo dobrou účinnost za cenu více nebo méně výrazných vedlejších účinků léků). Léčbu akupunkturou lze kombinovat s běžnými medicínskými postupy, například s užíváním léků.

YNSA je akupunkturní mikrosystém hlavy využívající akupunkturní body na pacientově hlavě pro ovlivnění pacientova zdraví. Tento mikrosystém byl vynalezen doktorem Toshikatsu Yamamoto v šedesátých letech 20. století a aktuálně je s úspěchem praktikován v Japonsku, Evropě, Severní Americe a dalších zemích. YNSA přesahuje hranice klasické akupunktury. Působí přes centrální nervový systém, jehož stimulací se snaží dosáhnout, aby zdravé části mozku převzaly funkce těch částí mozku, které nejsou plně funkční.


O mně

HEILPARKTIKER

Dobré zdraví je jedním z nejcennějších pokladů, které v životě máme. Bohužel si tuto velkou pravdu většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy o své zdraví začneme přicházet. Pomáhám navrátit svým pacientům zdraví do jejich života. Základním přístupem, který v léčbě používám, je celostní přístup k léčbě pacienta. Ve své praxi se opírám o znalosti a zkušenosti, které jsem získala studiem přírodního léčitelství (Heilpraktiker) a alternativní léčby v Německu.

Ve své praxi nabízím klientům pomoc v léčbě bolesti (akutní i chronické), psychosomatické léčbě, zlepšení zraku, léčbě těhotných, léčbě Parkinsonovy nemoci, léčbě akné, odvykání kouření i v jiných oblastech. Mezi terapeutické metody, které ve své praxi používám, patří YNSA akupunktura, NPSO, elektromagnetická terapie Bemer, Dorn-Breuss masáž, pulsní masáž Pneumatron, Bachovy esence, kinezio taping i terapie ultrazvukem.

Více informací o mé práci naleznete na mých webových stránkách www.zdravialecba.cz.

Věřím, že díky svým znalostem a zkušenostem dokážu pomoci i Vám.

 

JAK PRACUJI

Každý pacient je pro mne originálem, který si zaslouží jedinečný přístup. Každé onemocnění je pro mne novou výzvou.

Léčení každého pacienta zahajuji rozhovorem, který slouží k získání informací o pacientových obtížích, ke stanovení kompletní pacientovy anamnézy, k získání informací o duševní a emoční pohodě pacienta a v neposlední řadě k vybudování vztahu mezi terapeutem a pacientem. Tento rozhovor je velmi detailní a první vzájemné sezení včetně provedení terapie tak trvá zpravidla 1,5-2 hodiny dle závažnosti zdravotních potíží. Postup lze trošku urychlit, pokud si pacient předem vyplní dotazník se svou anamnézou.

Na základě informací získaných z rozhovoru poté stanovuji pro pacienta diagnózu a individuální postup terapie. Pro stanovení diagnózy může být velmi vhodné, pokud mi pacient předloží své zdravotní záznamy popisující jeho dosavadní léčbu.

Mnou navržený individuální postup terapie poté konzultuji se svým pacientem. Snažím se pacientovi podrobně vysvětlit jednotlivé kroky terapie, včetně důvodů, které mne vedly k jejímu zvolení. Je pro mne velmi důležité, aby pacient terapii rozuměl a akceptoval ji. Jsem v jakémkoli okamžiku připravena zodpovědět pacientovi jakékoli dotazy týkající se jeho terapie. Pokud navržená terapie pacientovi z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, snažíme se společně najít jinou vyhovující terapii.

Před započetím léčby je mou povinností seznámit Vás s některými skutečnostmi, které se týkají využití mnou nabízených alternativních metod léčby. Dále je nutné získat Váš informovaný souhlas s využitím mých služeb, stejně jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Věnujte tedy prosím svůj čas k prostudování následujícího Poučení a k prostudování s ním souvisejícího Prohlášení a informovaného souhlasu. Podpis tohoto dokumentu je podmínkou pro započetí alternativní léčby.

KDE PŮSOBÍM

Má ordinace se nachází v Rožnově pod Radhoštěm v okrese Vsetín. Pacienti, kteří mne navštěvují, zpravidla přijíždějí z těchto regionů:
 

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín
Frenštát pod Radhoštěm

Služby

 • Léčba různých zdravotních obtíží

  Léčba různých zdravotních obtíží

  Ve své praxi kombinuji YNSA akupunkturu s jinými terapiemi pro dosažení maximální efektivity léčby. Více o těchto terapiích lze nalézt na mých stránkách www.zdravialecba.cz.

 • Oční terapie

  Oční terapie

  Speciální terapií je terapie pro zlepšení zraku. Tuto metodu jsem vyvinula kombinováním NPSO oční terapie dle prof. Boela a YNSA terapie dle Dr. Yamamota.

  Více ...

 • Terapie pro odvykání kouření

  Terapie pro odvykání kouření

  Speciální typ terapie určený pro odvykání kouření u silných i slabých kuřáků. Tuto metodu jsem vyvinula kombinováním NPSO terapie a YNSA terapie. Terapie je velmi silná a účinná s velmi vysokým procentem úspěšnosti. Terapie se skládá ze tří terapeutických sezení a je velmi důležité tato sezení provést ve třech po sobě následujících dnech. V pripadě zájmu je doporučeno provést kontrolní terapeutické sezení zhruba po jednom týdnu.
  Více ...


Ceník

Kompletní ceník

Kontakt

Adresa
Palackého 203, 1. patro
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon
+420 739 069 094
Email
zuzana@zdravialecba.cz
Web